HOME             DE STICHTER VAKGEBIEDEN      ERVARING (NATIONAAL/INTERNATIONAAL)
VERTEGENWOORDING, INSTITUTIONELE OPDRACHTEN                        LEZINGEN EN PUBLICATIES CONTACT
print deze pagina
LEGAL & TAX MANAGEMENT ScPRL

Marie-Josťlaan 108
1200 Brussel
Tel.: +32 2 672 78 17
Fax: +32 2 672 74 79

linkedin
VERTEGENWOORDIGING VAN DE SECTOR - MONITORING - INSTITUTIONELE OPDRACHTEN • Follow-up van de wetgeving:

  - grensoverschrijdende legaten: Belgische wetgeving in strijd met het verdrag van Rome ("Walloon case")

  Francis Houben heeft benadrukt dat de Belgische wetgeving inzake successierechten op legaten aan verenigingen - zoals gewijzigd in 2003 door het Waalse gewest - in strijd was met het Europees recht; hij heeft hierover artikels gepubliceerd en zijn standpunt bekend gemaakt bij de Europese Commissie, die vervolgens een gemotiveerd advies naar BelgiŽ toestuurde. Een arrest van het Europees Hof van de Justitie ("Missionswerk Heuckelbach") bevestigde het standpunt van de Europese Commissie. Als gevolg van deze procedure werd de Waalse wetgeving gewijzigd, namelijk met het verwijderen van de voorwaarden die discriminerend waren.

  - Fiscale aftrek voor grensoverschrijdende giften: onopgeloste praktische problemen - vergelijkbaarheidtest


  Ondanks het feit dat de meeste landen hun nationale wetgevingen in overeenstemming hebben gebracht met het Communautair recht, blijkt dat non-profit instellingen steeds moeilijkheden ervaren om de gelijke behandeling te verkrijgen waar zij recht op hebben (vrijstelling, verlaagd tarief, fiscale aftrek.). Francis Houben heeft zich bij een Europese "think tank" aangesloten, met als doel een nieuwe aanpak van de vergelijkbaarheid testen, die zich zouden moeten beperken tot enkele essentiŽle punten, teneinde de administratieve formaliteiten van de begiftigde instellingen te vergemakkelijken.


 • Evaluatie van BelgiŽ door de FATF (Financiele Actie Taskforce) in het kader van een procedure van onderlinge evaluatie door lidstaten.

  In het kader van de evaluatie van BelgiŽ in 2014-2015 door de FATF-GAFI (FinanciŽle Actie Taskforce ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering ), werd Francis Houben als deskundige uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van een groep van vertegenwoordigers van de Belgische non-profit sector. Deze heeft als doel de FOD Justitie bij te staan in het opstellen van antwoorden op de vragen van de FATF voor deze sector en tevens de beoordelaars tijdens een vergadering in Brussel te ontmoeten.

DISCLAIMER