HOME             DE STICHTER VAKGEBIEDEN      ERVARING (NATIONAAL/INTERNATIONAAL)
VERTEGENWOORDING, INSTITUTIONELE OPDRACHTEN                        LEZINGEN EN PUBLICATIES CONTACT
print deze pagina
LEGAL & TAX MANAGEMENT ScPRL

Marie-Josélaan 108
1200 Brussel
Tel.: +32 2 672 78 17
Fax: +32 2 672 74 79

linkedin
VAKGEBIEDENNaast het verstrekken van advies aan zowel nationale als internationale ondernemingen en particulieren, heeft Legal & Tax Management een grote ervaring opgedaan inzake non-profit instellingen, hun schenkers, sponsors en andere "stakeholders".


Deze begeleiding omvat o.m.:

  • Advies geven op juridisch en fiscaal niveau aan non-profit instellingen die een kantoor wensen te openen of een juridische entiteit in België willen oprichten; steun bieden aan de federaties, de feitelijke internationale verenigingen adviseren en hen helpen een rechtsvorm aan te nemen die bij hun behoeften past (onder andere de IVZW) ; hen begeleiden in hun oprichtingsproces.

  • Hulp verstrekken aan de non-profit instellingen in hun herstructureringsproces (fusies, opslorpingen, splitsingen, overdracht tussen non-profit instellingen, omvorming, vereffening).

  • Assistentie verlenen aan de non-profit instellingen of NGO's in hun omgang met de overheid om aftrekbare giften te kunnen verkrijgen.

  • Zoeken naar oplossingen voor grensoverschrijdende giften (ruling aanvraag voor intra-europese giften of gebruik van het Transnational Giving Europe netwerk - of elk ander middel om van de fiscale faciliteiten te kunnen genieten).

  • Aangepast advies geven aan particuliere donateurs alsook ondernemingen, aan de begunstigde organisaties, fundraisers of andere tussenpersonen over giften en legaten ten behoeve van instellingen. Raadgevingen aan donateurs die zich in een ander land hebben gevestigd of die dit van plan zijn.

  • BTW advies verschaffen aan non-profit instellingen die subsidies of schenkingen ontvangen en operaties wensen uit te voeren die aan de BTW onderworpen zijn (gemengde belastingplichtigen).

  • Advies geven aan verenigingen of stichtingen die een economische activiteit uitoefenen : onderzoek van de fiscale status inzake directe belastingen (vrijstelling of onderwerping aan de vennootschapsbelasting), onderzoek van de BTW status, onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een vaste inrichting, indien deze activiteiten in een ander land uitgeoefend worden.

  • Raadgeving aan wetenschappelijke of filantropische instellingen die charitatieve verkopen, lezingen, gala diners, fancy fairs of andere evenementen op nationaal of internationaal niveau organiseren om fondsen te werven: inkomstenbelasting en BTW aspecten.

  • Deelname als extern juridisch adviseur aan algemene vergaderingen of bestuursvergaderingen van internationale verenigingen.

  • Invullen en indienen van belastingsaangiften (rechtspersonenbelasting of belasting niet verblijfhouders) en andere "tax compliance" werkzaamheden voor non-profit instellingen.


DISCLAIMER